Thỏa thuận sử dụng

Thỏa thuận sử dụng và Tuyên bố từ chối trách nhiệm

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

 1. Giới thiệu:

Việc quý khách truy cập và sử dụng trang web này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây và tất cả các luật hiện hành. Vui lòng xem lại các điều khoản và điều kiện này theo định kỳ, vì chúng có thể được sửa đổi, thay đổi hoặc cập nhật bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của Thiên Thiên Tân. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào, bạn không nên sử dụng trang web này.

 

 1. Thông báo về bản quyền

Trang web này và tất cả nội dung của nó, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản và hình ảnh được sử dụng ở đây thuộc quyền sở hữu của Thiên Thiên Tân.

 

 1. Thỏa thuận sử dụng trang web:

Để được phép sử dụng trang web, bạn đồng ý rằng các hành động sau đây sẽ cấu thành vi phạm nghiêm trọng:

 

 • Thu thập thông tin về trang web hoặc người sử dụng trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi;
 • Sửa đổi, đóng khung, kết xuất (hoặc kết xuất), sao chép, cắt bớt, chèn, lọc hoặc thay đổi bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào có trong trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
 • Sử dụng bất kỳ liên kết sâu nào, quét trang, rô bốt, thu thập thông tin, lập chỉ mục, trình thu thập dữ liệu, nhấp chuột spam, chương trình macro, tác nhân Internet hoặc thiết bị, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp tự động khác thực hiện những điều tương tự, để sử dụng, truy cập, sao chép, thu thập thông tin, tạo hiển thị hoặc nhấp chuột, thông tin đầu vào, lưu trữ thông tin, tìm kiếm, tạo tìm kiếm hoặc giám sát trang web hoặc bất kỳ phần nào trong đó;
 • Truy cập hoặc sử dụng trang web cho các mục đích cạnh tranh hoặc cho các mục đích thương mại khác ngoài giao dịch kinh doanh với TTT.
 • Ngụy trang nguồn gốc của thông tin được truyền đến, từ hoặc qua trang web.
 • Mạo danh người khác;
 • Phát tán vi rút hoặc mã máy tính có hại khác;
 • Cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác mạo danh bạn để truy cập hoặc sử dụng trang web;
 • Sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích nào vi phạm luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế
 • Việc sử dụng trang web theo cách có mục đích gây hại hoặc một người hợp lý hiểu có thể sẽ gây hại cho người dùng hoặc những người khác
 • Bỏ qua bất kỳ biện pháp nào do chúng tôi thực hiện nhằm ngăn chặn vi phạm Điều khoản Sử dụng.

 

 1. Trang của bên thứ 3:

Đôi khi, THIENTHIENTAN.VN có thể cung cấp các liên kết và con trỏ đến các trang web do bên thứ ba duy trì (“các trang của bên thứ ba”), và đôi khi chúng tôi có thể cung cấp tài liệu từ các trang của bên thứ ba trên trang web này để thuận tiện cho bạn (có thể là chính sách bảo hành hoặc hướng dẫn sử dụng sản phẩm). THIENTHIENTAN.VN không điều hành hoặc kiểm soát bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên các trang web của bên thứ ba này và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

Có một số rủi ro nhất định khi sử dụng bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc sản phẩm nào trên internet. THIENTHIENTAN.VN cảnh báo bạn hãy chắc chắn bạn hoàn toàn hiểu những rủi ro này trước khi truy xuất, sử dụng, dựa vào hoặc mua bất kỳ thứ gì qua internet. Bạn tự chịu rủi ro khi truy cập các trang web này. Bạn vui lòng tham khảo thêm “chính sách bảo mật dữ liệu” của chúng tôi.